Kontakt

Dane kontaktowe


HAVA SERWIS Sp. z o.o.
ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 30/63
00-116 WARSZAWA
Tel: +48 575 794 304
Email: biuro@HAVASERWIS.pl


Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że jeżeli Państwa e-mail zawiera dane osobowe, albo takie dane zostaną podane w kolejnej korespondencji, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

UWAGA: Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Zabronione jest jakiekolwiek ujawnienie, dystrybucja, kopiowanie i rozpowszechnianie treści tej wiadomości. Jeśli nie są Państwo prawidłowym adresatem wiadomości, to o błędnym zaadresowaniu prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę, oraz usunąć wiadomość. Dziękujemy.Lokalizacja